HusabGruppen AB är moderbolaget i koncernen och stödjer verksamheterna med styrning, samordning och utveckling. Här finns den övergripande hanteringen av organisationsfrågor och ekonomi.

Husab Bostad AB är inriktade på projektutveckling av småhus i egen regi. Verksamheten förvärvar, utvecklar, driver planarbete och bygger med hjälp av systerbolaget Husab Byggnads AB eller med extern hjälp. Projektportföljen har nyligen genomgått en omstrukturering till mer renodlade småhusprojekt, inom framförallt Stockholms län. Verksamheten är under uppbyggnad.

Husab Byggnads AB är specialiserade på byggnation av nyproduktion och ombyggnationer, större stambyten i fastigheter och lokalanpassningar, men bygger även kontor och andra lokaler. Ambitionen är att utveckla egna byggprojekt med genomtänkta konstruktionslösningar, för att både ha i egen-regi-projekt men även får att kunna erbjuda externa uppdragsgivare kostnadsfördelar i byggprocessen. Genom att ha tre tydliga inriktningar – stambyten, bostad och lokaler – kan medarbetarna fokusera på att genomföra kostnadseffektiva produktioner.

Husab Fastigheter AB förvaltar både egna och andras bostadshyreshus i Stockholm. Inom verksamhetsgrenen finns även det nyligen förvärvade Fastighetsbolaget Finsmidet AB. I det egna beståndet bygger koncernen nödvändig kunskap för att utveckla fastigheter i allmänhet, en kunskap som är viktig för hela kedjan från planläggning, bygg och förvaltning. Förvaltningen stödjer också den externa förvaltningen av bostadsrättsföreningar under byggtiden för Husab Bostad AB.